Asennus- ja huoltokohteitamme ovat omakotitalot, taloyhtiöt ja teollisuuskohteet

Pyydä meiltä tarjous

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

5–7 vuoden välein

 • Omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot

 • Sairaalat, majoitusliikkeet ja ravintolasalit

 • Liiketilat, hallit yms.

Kerran vuodessa

 • Grillit, leipomot ja laitoskeittiöt

 • Ruiskumaalaamot

 • Puusepäntehtaat

 • Tekstiilitehtaat

 • Paikat, joissa valmistetaan tai käytetään palavia nesteitä.

Hyvä tietää

Ilmanvaihtokoneen käyttöönoton, kanavien puhdistuksen ja muutostöiden jälkeen tehty ilmavirtojen mittaus ja säätö on tärkeä työvaihe. Oikein tehdyllä säädöllä varmistetaan paitsi jokaisen huoneen tarkoituksenmukainen ilmanvaihto, myös oikea tulo- ja poistoilmavirtojen suhde. Ylipaine rakennuksessa työntää huonekosteutta ulkovaipan rakenteisiin, ja liian suuri alipaine voi haitata tulipesien vetoa. Ennen säätöä pitää varmistaa että ulkosäleikössä ei ole hyönteisverkkoa.


Ilmavirrat tulee säätää mahdollisimman pienellä puhallinnopeudella. Mikäli ilmanvaihto säädetään tarpeettoman suurella puhallinnopeudella ja ilmavirrat kuristetaan venttiileillä, tämä nostaa ilmanvaihtojärjestelmän äänitasoa ja lisää puhaltimien energiankulutusta. Ilmavirtojen mittauksen jälkeen venttiilit lukitaan, eikä niiden säätöasentoja tai venttiilien paikkoja saa sen jälkeen muuttaa. Ilmanvaihtokoneen puhallusnopeuksien perusasetuksia – eikä varsinkaan tulo-poistosuhdetta saa missään tapauksessa muuttaa ilman uutta mittausta!


Venttiilejä puhdistettaessa venttiili irrotetaan niin, ettei säätöasento muutu. Pyöreät venttiilit voi kiertää katosta irti kehyksineen ja puhdistaa. Mikäli venttiilin säätö on tehty magneettinauhalla tai tarralla, auki olevien reikien lukumäärää ei saa muuttaa.

Asennus ja huoltotyöt

Teemme ilmanvaihtokanavien puhdistustöiden lisäksi ilmanvaihtoon liittyviä asennus- ja huoltotöitä. Mikäli työnkuvaa ei pysty arvioimaan riittävän tarkasti, teemme kartoituskäynnin veloituksetta.

Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja muutostyöt

 • Vuosihuollot ja huoltosopimukset

 • Puhaltimien vaihdot.

Puhaltimien vaihto

Teemme yhteistyötä maailman johtavan puhallinvalmistajan, Ebm-papstin kanssa. Suurimmassa osassa omakotitalojen ilmanvaihtokoneista on heidän valmistamansa puhaltimet. Tilaamme puhaltimet suoraan valmistajalta. Näin ollen ylimääräiset välikädet jäävät pois, ja saamme teille mahdollisimman edullisen hinnan.


On erittäin tärkeää tarkistaa ilmavirrat aina puhaltimien vaihdon jälkeen ja tehdä se puhtailla suodattimilla. Mittaus- ja säätötyötä tehdessä on helppo myös havaita, toimiiko järjestelmä oikein vai onko mahdollisesti joitain puutteita.

Valmistajan suosittelema puhaltimien vaihtoväli on 7–10 vuotta.